Kompletterande frågor till Bonnier Broadcasting

Elena, journalist på byggahus.se, ifrågasatte TV4:s och Fuskbyggarnas trovärdighet genom att ställa kompletterande frågor till Bonnier Broadcasting. Johan Janrell, exekutiv producent på företaget svara så här:

Hej Elina,

Vår bedömning av det innehåll vi sänder ut görs fortlöpande under produktin och ses över igen innan publidering. Efter att ha tagit del av de punkter Adnan har framfört står vår ursprungliga bedömning fast: vi har i programmet använt oss av flera av oss och varandra oberoende experter inom området och vi håller deras kunskap och erfarenhet för tillräckligt god för att våga luta oss mot deras samlade bedömning.

Om Adnan vill ha en prövning av innehållet i det aktuella programmet rekommenderar vi att han vänder sig till ett oberoende granskande organ, som han enligt dig verkar ha gjort.

Vänligen
Johan

Jag bedömer hans svar som otillräckligt och har därför mailat över frågor som jag anser att han är skyldig att svara på. Jag mailade honom den 9 juni 2019.

Hej Johan!
Jag vill tacka dig för ditt svar till Elina på Byggahus.seJag är anklagad av er och ert program ”Adnan Adde Hodhod Fuskbygger Rörvikshus” och önskar svar på mina frågor och omgående rättelse. I ditt e-mail till Elina, om jag förstår saken rätt, är programmet producerat efter dina experters erfarenhet och kunskap! 

Det är ditt jobb som exekutiv producent att granska den information du fick från dina experter, och se om den är sann eller falsk. Om du inte kan avgöra det borde du ha anlitat en till ärlig expert som granskat dem eller byta jobb.

Jag har granskat dina experter och önskar verkligen att du svarar på följande frågor eftersom det var din  bedömning att sända ett program fullt med lögner.

  1. Vilka experter har ni anlitat för att leta efter mig? Där det inte behövs någon expert om du bara kan googla mitt namn!Kan du visa ett enda mail som ni skickat till mig?
  2. Vilken sorts vindduk har Anders hittat i badrummet? Varför rättade han inte till informationen efter rivning när ni såg vilken duk det var?
  3. Fanns det rörmanshetter eller inte? Varför skar ni bort den i programmet?
  4. Första så kallade experten, besiktningsman Thomas Thulin (ordförande i SBR), som medverkade i programmet kallar duken för en föråldrad duk och påstår att man måste rolla på ett tätskikt. Vilken duk såg han eller du efter rivning? Varför ingen rättelse efter rivning?
  5. Experten Thomas Thulin påstod gällande brunnmanchetten att ”det läcker här och där”, utan att visa VAR de påstådda läckorna fanns. Och varför visade de inte efter rivningen hur brunnsmanschetten var monterad om de påstår att det var fel?
  6. Varför river ni halva väggen för att visa hur dålig vår inspektionsluckan var, det räckte med att bara öppna luckan!
  7. Den andra oberoende experten som ni anlitade i sjätte säsongen, Lunkan från BTH Bygg, påstod att wc-röret var kapat jäms med golvet. Har du bildbevis på det? Jag har alla bildbevis mot er tagna från ert eget program vilket jag tackar kamerateamet för.
  8. Har ni frågat och kollat med kvalitetsansvarig Mats Strandberg, arbetskamrat till kunden Ronny och Malin, efter anteckningar angående vilket våtrumssystem jag använt?
  9. Sista frågan: Varför svarar ni inte på mina mail? Jag har kontaktat er och alla dina experter samt KA utan att få svar. Att angripa mig personligen på min egen tomt och stämpla mig med massa lögner som fuskbyggare är ett allvarlig brott.

Jag önskar att du gör resan kort med en rättelse eller svar snarast.
Mad vänlig hälsning
Adnan Hodhod

Till dags dato, 2019-07-25, har jag inte fått svar från Johan Janrell.