Inget nytt yttrande från TV4

TV4 har meddelat att de inte tänker ge några ytterligare kommentarer med anledning av mina svar på deras tidigare yttrande:

Tilläggsyttrande i dnr 19/01798 Fuskbyggarna som sändes i TV4 den 4 april 2019:

”Vi har läst anmälarens kommentar från 191024 och hänvisar till tidigare yttrande. TV4 anser inte att programmet strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet”.

Ser fram mot ett beslut

Eftersom TV4 inte gör några ytterligare yttranden har jag mailat Rasmus Gedda på Granskningsnämnden:

Jag anser att TV4:s vägran att svara på mina frågor är tillräckliga bevis på att de har varit osakliga. TV4 Production har ovetandes producerat ett program med bevis mot dem själva och gjort det svårt för deras jurister att hitta svar eftersom det inte finns några som stödjer det som visades i programmet.

I det läget hade det varit bättre om bolagets jurister gett dem rådet att gå ut med en offentlig ursäkt samt att läxa upp hela produktionsteamet med Johan Jarnell i spetsen, istället att skicka ett sådant yttrande.

Jag hoppas att ni på Granskningsmyndigheten är måna om att sätta stopp för aktörer som med hjälp av osmakliga och osakliga metoder använder media för egen vinning utan minsta hänsyn till att hålla sig till fakta eller bestämmelser om privatlivet.

Ser fram emot ert beslut.