Klara bevis för att TV4 ljuger

Det har kommit fram nya klara bevis för att TV4 ljuger. Via Tjörns kommun har jag fått ta del av de bygghandlingar som skickats in för godkännande. Via dessa handlingar framgår följande:

  1. Våtrumsintyget visar tydligt att det är Bostiks duksystem som använts. Det syns också i tv-programmet för den som är uppmärksam. Påståendet om att det är en vindduk är alltså en stor fet lögn. För att försöka komma undan med lögnen har de i en efterkonstruktion påstått att våtrumsintyget är falskt.
  2. Kvalitetsansvarige Mats Strandberg har godkänt samtliga punkter i kontrollplanen, alltså även det badrum där de i tv-programmet påstår att jag fuskat. Om det nu var ett fuskbygge, hur kunde han i egenskap av kvalitetsansvarig godkänna underarbetet före kakling? Och varför kom det inte fram i programmet att Strandberg är personlig vän med Ronny och Malin? Han är alltså jävig.
  3. Slutbesked utgavs 2018-02-15 vilket betyder att påståendet om att familjen lämnats bostadslös på grund av byggfusk är en annan stor fet lögn. De har alltså fått tillstånd att flytta in i huset men TV4 väljer att framställa det som att familjen hamnat på bar backe på grund av att slutbesked inte kunnat ges därför att badrummet inte var färdigt. Att det fanns ett helt färdigt badrum i övervåningen nämndes inte med en stavelse i programmet.

Hela den här historian är uppdiktad från början till slut av en enda anledning: Att Ronny och Malin skulle slippa betala de 200000 kr de var skyldiga för arbetet med huset. Arbetet med badrummet avslutades på grund av den uteblivna betalningen och som hämnd anmälde paret mig till TV4:s program Fuskbyggarna. Produktionsteamet svalde familjens historia helt okritiskt, utan att göra någon som helst relevant bakgrundskontroll.

Hade man vänt sig till Tjörns kommun hade det varit den enklaste saken i världen att få ut de dokument som jag visar här, det är offentliga handlingar och kan begäras ut av vem som helst.

Dokument för nedladdning