TV4 förhalar sitt yttrande till Granskningsnämnden

TV4 förhalar sitt yttrande till Granskningsnämnden. Nämnden har begärt ett yttrande från TV4 gällande den anmälan jag gjort om osaklighet och lögner i det avsnitt av programmet Fuskbyggarna som sändes den 4 april 2019. Den 10 juli fick de information om att nämnden kräver ett yttrande varpå de begärde tre månaders uppskov, till den 11 oktober.

Jag finner det märkligt att TV4 gör ett program som de hävdar visar sanningen och ändå inte kan svara på Granskningsnämndens frågor per omgående. Jag kan inte se att det finns något annat skäl än att de förhalar för att försöka hitta kryphål och nya lögner. Kanske även täcka upp för de lögner som visades i programmet? I sitt program påstår de att de visar fakta, vad är då problemet med att svara på frågor om saker som påstods? Varför behöver de mera tid för att bemöta kritik mot innehållet i ett program som de själva producerat? 

Johan Janrell svarar inte på mail

Jag har skickat flera mail med frågor till Johan Janrell som är exekutiv producent för Fuskbyggarna. Han har inte svarat på ett enda! I min värld är det märkligt att han inte ens bemödar sig om att svara på mail från en person som han hängt ut offentligt som fuskare. Kan det kanske vara så att han inte har några svar? Mina frågor är nämligen såna som borde ha ställts i programmet, om det byggt på seriös journalistik. Men eftersom Fuskbyggarna är ett typiskt reklam-tv-program, utan någon som helst ambition att göra kvalitets-tv, blir resultatet därefter. 

Man kan inte med bästa vilja i världen kalla det för journalistik att enbart låta den ena parten i en tvist komma till tals. Att ägna ett helt program åt den missnöjda kunden utan att ställa relevanta och nyanserade frågor till leverantören är ett anmärkningsvärt lågvattenmärke av TV4. När jag försökte förklara att bygget stoppats på grund av att kunden inte skött sina betalningar överröstade Anders mig på ett mycket oprofessionellt och otrevligt sätt. Jag fick aldrig framföra min syn på saken, varje gång jag försökte blev jag bemött med aggressiva beskyllningar. 

Fuskbyggarna har fällts flera gånger

Det är allmänt känt att TV4 och Fuskbyggarna fällts i Granskningsnämnden för osaklighet vid ett flertal tillfällen. Som jag ser det är det inte konstigt, deras aggressiva metoder när de konfronterar byggare är både osmaklig och dålig journalistik. Resultatet blir en ensidig smutskastning som skadar och förtalar människor på ett sätt som borde vara straffbart. 

Enda syftet med TV4:s produktion av Fuskbyggarna är att hitta ytterligare en kanal för att dra in reklampengar. Dessvärre har den typen av kommersiell flams-tv stor genomslagskraft vilket orsakat mig stor skada.

Vänligen
Adnan ”Adde” Hodhod

Kompletterande frågor till Bonnier Broadcasting

Elena, journalist på byggahus.se, ifrågasatte TV4:s och Fuskbyggarnas trovärdighet genom att ställa kompletterande frågor till Bonnier Broadcasting. Johan Janrell, exekutiv producent på företaget svara så här:

Hej Elina,

Vår bedömning av det innehåll vi sänder ut görs fortlöpande under produktin och ses över igen innan publidering. Efter att ha tagit del av de punkter Adnan har framfört står vår ursprungliga bedömning fast: vi har i programmet använt oss av flera av oss och varandra oberoende experter inom området och vi håller deras kunskap och erfarenhet för tillräckligt god för att våga luta oss mot deras samlade bedömning.

Om Adnan vill ha en prövning av innehållet i det aktuella programmet rekommenderar vi att han vänder sig till ett oberoende granskande organ, som han enligt dig verkar ha gjort.

Vänligen
Johan

Jag bedömer hans svar som otillräckligt och har därför mailat över frågor som jag anser att han är skyldig att svara på. Jag mailade honom den 9 juni 2019.

Hej Johan!
Jag vill tacka dig för ditt svar till Elina på Byggahus.seJag är anklagad av er och ert program ”Adnan Adde Hodhod Fuskbygger Rörvikshus” och önskar svar på mina frågor och omgående rättelse. I ditt e-mail till Elina, om jag förstår saken rätt, är programmet producerat efter dina experters erfarenhet och kunskap! 

Det är ditt jobb som exekutiv producent att granska den information du fick från dina experter, och se om den är sann eller falsk. Om du inte kan avgöra det borde du ha anlitat en till ärlig expert som granskat dem eller byta jobb.

Jag har granskat dina experter och önskar verkligen att du svarar på följande frågor eftersom det var din  bedömning att sända ett program fullt med lögner.

  1. Vilka experter har ni anlitat för att leta efter mig? Där det inte behövs någon expert om du bara kan googla mitt namn!Kan du visa ett enda mail som ni skickat till mig?
  2. Vilken sorts vindduk har Anders hittat i badrummet? Varför rättade han inte till informationen efter rivning när ni såg vilken duk det var?
  3. Fanns det rörmanshetter eller inte? Varför skar ni bort den i programmet?
  4. Första så kallade experten, besiktningsman Thomas Thulin (ordförande i SBR), som medverkade i programmet kallar duken för en föråldrad duk och påstår att man måste rolla på ett tätskikt. Vilken duk såg han eller du efter rivning? Varför ingen rättelse efter rivning?
  5. Experten Thomas Thulin påstod gällande brunnmanchetten att ”det läcker här och där”, utan att visa VAR de påstådda läckorna fanns. Och varför visade de inte efter rivningen hur brunnsmanschetten var monterad om de påstår att det var fel?
  6. Varför river ni halva väggen för att visa hur dålig vår inspektionsluckan var, det räckte med att bara öppna luckan!
  7. Den andra oberoende experten som ni anlitade i sjätte säsongen, Lunkan från BTH Bygg, påstod att wc-röret var kapat jäms med golvet. Har du bildbevis på det? Jag har alla bildbevis mot er tagna från ert eget program vilket jag tackar kamerateamet för.
  8. Har ni frågat och kollat med kvalitetsansvarig Mats Strandberg, arbetskamrat till kunden Ronny och Malin, efter anteckningar angående vilket våtrumssystem jag använt?
  9. Sista frågan: Varför svarar ni inte på mina mail? Jag har kontaktat er och alla dina experter samt KA utan att få svar. Att angripa mig personligen på min egen tomt och stämpla mig med massa lögner som fuskbyggare är ett allvarlig brott.

Jag önskar att du gör resan kort med en rättelse eller svar snarast.
Mad vänlig hälsning
Adnan Hodhod

Till dags dato, 2019-07-25, har jag inte fått svar från Johan Janrell.

 

Bostik bekräftar att rätt material har använts

Mail till Bostik för bekräftelse av att jag använt rätt material

Jag har mailat Bostik för att be dem bekräfta att jag använt rätt slags material till badrummet som jag anklagas för att ha fuskbyggt. Här följer min mailkonversation med Bostik.

Hej

Den 4 april 2019 sände TV4 ett avsnitt av programmet Fuskbyggarna där jag, Adnan (Adde) Hodhod anklagas för byggfusk. Det som visades i programmet är en grov förvrängning av sanningen och jag har därför anmält programmet till Polisen och Granskningsnämnden då produktionen är osaklig och bygger hela historian på mycket grova lögner.

Vi hade byggt det badrum som visas i programmet med tätskiktsystem Bostik PRO, faktura för inköp av material och bekräftelse från leverantör bifogat.

Bostik PRO-systemets tätskikt kallar Anders Öfvergård i programmet för vindduk. Efter rivning av kaklet i programmet kunde man tydligt se attt det var en riktig Bostik PRO duk. En bild från programmet där man ser bokstäverna RO i PRO, finns på bild.

I programmet har de skurit bort bevis för att det fanns både rörmanschett och ytterrör. Dessutom fanns det många andra rör i badrummet som var rätt monterade, inte ett enda av dessa visades.

Jag behöver en bekräftelse från er på att detta är Bostiks PRO-duk och Bostik rörmanschett. 

Med vänlig hälsning

Adde Hodhod

Svar från Christer Carlström på Bostik

Hej

Det verkar ju troligt att det är Bostik PRO tätskiktsfolie. Rörmanschetten ser jag dock inte som skall täcka rör på vägg (har man skurit sönder manschetten? Är röret fixerat?) Inga rörmanschetter finns på fakturan. Brunnsmanschett finns på fakturan.

Jag svarar Christer

Hej Christer

Tack så mycket för ert svar. De har skurit sönder rör manschetten enligt bifogad bild. Röret är Pex RIR och måste ha fixtur annars håller det inte.

Åklagaren behöver information om tätskiktet. Om du förstorar bilden syns resterna av den blå manschetten tillsammans med det yttre röret som de har skurit bort.

Jag ber dig att noga kolla rörmanschetten och skicka en ny mail med din erfarenhet om tätskikt. Jag har också på bild visat att jag har lager av rörmanschetter, därför är ingen med på fakturan. 

Nytt svar från Christer

Hej

Bilderna visar Bostik tätskiktsfolie PRO och en sönderskuren Bostik rörmanschett.