TV4 förhalar sitt yttrande till Granskningsnämnden

TV4 förhalar sitt yttrande till Granskningsnämnden. Nämnden har begärt ett yttrande från TV4 gällande den anmälan jag gjort om osaklighet och lögner i det avsnitt av programmet Fuskbyggarna som sändes den 4 april 2019. Den 10 juli fick de information om att nämnden kräver ett yttrande varpå de begärde tre månaders uppskov, till den 11 oktober.

Jag finner det märkligt att TV4 gör ett program som de hävdar visar sanningen och ändå inte kan svara på Granskningsnämndens frågor per omgående. Jag kan inte se att det finns något annat skäl än att de förhalar för att försöka hitta kryphål och nya lögner. Kanske även täcka upp för de lögner som visades i programmet? I sitt program påstår de att de visar fakta, vad är då problemet med att svara på frågor om saker som påstods? Varför behöver de mera tid för att bemöta kritik mot innehållet i ett program som de själva producerat? 

Johan Janrell svarar inte på mail

Jag har skickat flera mail med frågor till Johan Janrell som är exekutiv producent för Fuskbyggarna. Han har inte svarat på ett enda! I min värld är det märkligt att han inte ens bemödar sig om att svara på mail från en person som han hängt ut offentligt som fuskare. Kan det kanske vara så att han inte har några svar? Mina frågor är nämligen såna som borde ha ställts i programmet, om det byggt på seriös journalistik. Men eftersom Fuskbyggarna är ett typiskt reklam-tv-program, utan någon som helst ambition att göra kvalitets-tv, blir resultatet därefter. 

Man kan inte med bästa vilja i världen kalla det för journalistik att enbart låta den ena parten i en tvist komma till tals. Att ägna ett helt program åt den missnöjda kunden utan att ställa relevanta och nyanserade frågor till leverantören är ett anmärkningsvärt lågvattenmärke av TV4. När jag försökte förklara att bygget stoppats på grund av att kunden inte skött sina betalningar överröstade Anders mig på ett mycket oprofessionellt och otrevligt sätt. Jag fick aldrig framföra min syn på saken, varje gång jag försökte blev jag bemött med aggressiva beskyllningar. 

Fuskbyggarna har fällts flera gånger

Det är allmänt känt att TV4 och Fuskbyggarna fällts i Granskningsnämnden för osaklighet vid ett flertal tillfällen. Som jag ser det är det inte konstigt, deras aggressiva metoder när de konfronterar byggare är både osmaklig och dålig journalistik. Resultatet blir en ensidig smutskastning som skadar och förtalar människor på ett sätt som borde vara straffbart. 

Enda syftet med TV4:s produktion av Fuskbyggarna är att hitta ytterligare en kanal för att dra in reklampengar. Dessvärre har den typen av kommersiell flams-tv stor genomslagskraft vilket orsakat mig stor skada.

Vänligen
Adnan ”Adde” Hodhod