Vi överklagar MPRT:s beslut

Vi överklagar MPRT:s beslut. Jag har med hjälp av en advokatfirma begärt att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT, kort kallat granskningsnämnden) ska ändra sitt beslut om att fria TV4 från ansvar i anklagelserna mot mig.

I vår begäran ingår att TV4 ska åläggas att sända ett beriktigande med hänvisning till 10§ i sändningstillståndet. I 10§ framgår tydligt att uppgifter som är av betydelse för programmet ska vara korrekta samt att inslag inte får vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas.

Det avsnitt av Fuskbyggarna där TV4 hängde ut mig innehöll en rad sakfel och utelämnad information. Dessutom påstods saker som är rena lögner, till exempel påstod man att jag gått under jorden och att vi använt en ”vindduk” som tätskikt i badrummet.

Hela vår begäran om rättelse finns att ladda ner här>>