Adnan Adde HodHod anmäler Fuskbyggarna och TV4

Tingsrätten nästa för TV4 och Fuskbyggarna
Fuskbyggarna har stoppats för andra året i rad
Fuskbyggarnas redaktion ligger nere
Dokument visar att TV4 ljuger i programmet 
Läs även Fuskprogrammet Fuskbyggarna stoppas

Adde: TV4 ljuger och förtalar

Den 4 april 2019 sände TV4 ett avsnitt av programmet Fuskbyggarna där jag, Adnan (Adde) Hodhod anklagas för byggfusk. Det som visades i programmet är en grov förvrängning av sanningen och jag har därför anmält programmet till Granskningsnämnden då produktionen är osaklig och bygger hela historian på mycket grova lögner. Här nedan följer min version av vad som hände.

Första lögnen: TV4 påstår att jag gått under jorden

Till att börja med har jag aldrig gått under jorden, så som det påstås i programmet. Mina kontaktuppgifter finns online, det är bara att googla så kommer allt fram.

Men genom att låtsas att de inte kunde få tag på mig skapade sig Anders Öfvergård och Josephine Freje Simonsson ett skäl att oanmälda och utan tillåtelse ta sig in på min privata tomt för att på ett mycket aggressivt sätt ställa frågor och samtidigt trycka upp en kamera i mitt ansikte. De överrumplade mig och gav mig inte möjlighet att förbereda mig för att bemöta deras frågor.

Varför inte maila frågorna, avtala en tid och ge mig en ärlig chans att bemöta kritiken? De påstår att de mailat, varför kan de då inte visa upp några mail?

Jag kan inte se någon annan förklaring än att detta var ett fullt medvetet och mycket provokativt sätt skapa bilden av mig som en oärlig typ som inte vill samarbeta. Så ser inte seriös journalistik ut.

Det påstådda fusket i badrummet

Adnan Adde Hodhod visar en bild på hur hans företag arbetar med våtutrymmen. En korrekt monterad golvbrunn och Bostik Pro tätskikt som uppfyller alla byggnormer. (Bilden är från ett annat bygge).
Så här jobbar vi! En korrekt monterad golvbrunn och Bostik Pro, ett tätskikt som uppfyller alla byggnormer. (Bilden är från ett annat bygge, men vi jobbar likadant överallt, vi följer reglerna).

Jag antar att programmets idé ska vara att stoppa fuskbyggandet, inte att göra det till en affärsidé som går ut på att tjäna pengar på andras bekostnad genom storskaliga lögner. Vi hade byggt det badrum som visas i programmet med ett tätskiktsystem som heter Bostik PRO, ett system som uppfyller alla byggnormer. Faktura för inköp av material och bekräftelse från leverantör finns.

Se fakturan (pdf-fil)

Det finns dessutom anteckningar från en kontroll gjord av kvalitetsansvarig Mats Strandberg, kollega till kunden Ronny Johansson (de arbetar i samma företag). En kontrollplan borde och ska finnas om Mats Strandberg är ärlig och inte uppträder med jäv.

Bostik PRO-systemets tätskikt kallar Anders Öfvergård i programmet för vindduk. Efter rivning av kaklet kunde man tydligt se attt det var en riktig Bostik PRO duk. En bild från programmet där man ser bokstäverna RO i PRO, finns på  https://www.byggahus.se/forum/attachments/323714/

I husets övervåning finns ytterligare ett badrum med exakt samma tätskikt och rörmontering. Varför revs inte det också om alltihopa var ett fuskbygge? Det badrummet nämndes inte ens i programmet vilket ytterligare sänker trovärdigheten i det som visas upp i tv. Varför skulle vi fuska i det ena badrummet och montera det andra korrekt?

Besiktningsmannen

Den besiktningsman som medverkade i programmet, Thomas Thulin (ordförande i SBR), håller med om allt – trots att han efter rivningen av badrummet måste ha sett att rätt duk var monterad. I stället ljuger även han och kallar det för en föråldrad duk och påstår att man måste rolla på ett tätskikt vilket strider helt mot Bostiks egen bruksanvisning. Det finns goda skäl att anta att han fick betalt för att säga så.

I programmet sägs även att all rördragning är felaktig – utan att de kan gå i bevis för påståendet.

Den 18 maj mailade jag en del kompletterande frågor till Thomas Thulin, jag begärde att han skulle redovisa exakt vad han såg när programmet producerades. Jag har inte fått något svar. Samma frågor mailades samma dag till det byggföretag och den hantverkare som anlitats av TV4. Inte heller de har svarat. Jag tolkar deras tystnad som att de förstår att snaran börjar dras åt och att de då väljer att inte snärja in sig i fler lögner. 

Röret som påstods vara monterat utan rörmanschett

Vad gäller röret som visades i programmet hade vi använt en rörmanschett som ingår i Bostiks tätskiktsystem. I programmet hade den skurits bort med kniv, se bild https://www.byggahus.se/forum/attachments/325295, för att dölja för tittarna att den funnits.

På bilden https://www.byggahus.se/forum/attachments/323713/ syns resterna av den blå manschetten tillsammans med det yttre röret.

Det fanns fler rör i samma badrum, självklart helt korrekt monterade, men de visades aldrig av produktionen. Varför skulle vi montera alla rör korrekt och fuska med ett enda?  Dessutom är det märkligt att underkänna ett helt badrum för att ett rör monterat med rätt rörmanschett monterad påstås vara kort kapat. Det är för övrigt inte ens sant.

Den påstått felaktigt monterade brunnsmanschetten

Beträffande brunnsmanschetten som visas i programmet var den korrekt monterad, men besiktningsmanen Thomas Thulin påstod att ”det läcker här o där”, utan att visa VAR de påstådda läckorna fanns. En professionell besiktningsman hade sett att Thomas Thulin fabulerade.

Och varför visade de inte efter rivningen hur brunnsmanschetten var monterad om de påstår att det var fel? (Här nedan visar vi från ett annat bygge vid samma tid hur vi monterar brunnsmanschetter, på ett korrekt sätt). I länken här visar jag fakturan för inköp av bland annat fyra brunnsmanscheter samt monteringsverktyg.

Se fakturan (pdf-fil)

WC-röret

Vi hade monterat WC-stolen exakt som de sedan gjorde i programmet, men anklagades av hantverkaren Lunkan från BTH Bygg för felaktigheter. Han ljög också och påstod att röret var kapat jäms med golvet, vilket inte stämmer alls.

Se bild https://www.byggaattachments/ 330938/hus.se/forum/ som visar att röret är kapat rätt, jäms med klinker och där finns minst 2 cm för wc-manschetten uppvikt. Inte jäms med golvet, som Lunkan påstod, rakt in i tv-tittarnas ansikten.

På bilden syns att wc-röret kapat jäms med klinkern och är tillräckligt högt för att en wc-manschett ska kunna appliceras. Om det nu påstås vara kapat jäms med golvet, varför bevisar man inte det påståendet genom att visa det på TV efter rivning? För den som kan sin sak finns alla  bevis till min fördel när man ser hur röret är kapat. Dessutom syns tydligt att wc-stolen efteråt monterats på exakt samma sätt som vi hade gjort.

Den infällda MDF-luckan

Jag hade kommit överens med kunden om att montera en MDF-lucka, så liten och diskret som så möjligt. Det visades aldrig i programmet att den på ytan såg 100 gånger bättre ut än det stora plåtskåp som produktionens hantverkare satte in. Kunden skulle aldrig accepterat om jag hade monterat det skåpet, han var väldigt tydlig med att han ville ha en mera diskret lucka.

Jag undrar varför luckan och väggen revs utan att i tv-rutan visa hur det såg ut från början? Dock håller jag med om att det var fel att cementkladd och tätskikt kom på röret, detta skulle vi ha rättat till. Anledningen till att den andra luckan inte var klar berodde på att kunden inte kunde bestämma sig för om han ville ha den eller inte. Detta framgick aldrig i programmet.

Tvättstugan

Klacken i tvättstugan hade tätskikt, vilket det felaktigt påstås att det inte fanns. OM det inte funnits hade det synts i besiktningsprotokollet vilket det inte gjorde. Dessutom är dörren en skjutdörr och där kan man inte ha en tröskel.

Ännu ett bevis på Anders bristande byggkunskaper är när han säger att det ska vara en tröskel vid dörren. Det stämmer inte om man har mer än 4 cm höjdskillnad mellan brunn och dörr. Vi hade tätat mot yttre klinkers samt lagt brunnen 4 cm lägre än dörröppningen.

Kontrollplanen

Det finns många skäl att ifrågasätta programmets opartiskhet och vilja att visa sanningen. Här följer en lista på frågor som jag ställer mig och som Granskningsnämnden borde ha starka skäl att ifrågasätta.

 • Vad hände med kvalitetsansvarige (KA) Mats Strandbergs kontrollplan? Vart tog den vägen?
 • Tätskiktet var klart tre veckor innan vi började med kaklingen. Tätskiktet var kontrollerat och godkänt av Mats Strandberg och vi fick klartecken för kakling.
 • Om vi hade gjort fel, varför godkände Strandberg underarbetet? Det var och en som känner till fakta i målet bör fråga sig är hur sannolikt det är att han hade gett oss lov att kakla på en vindduk.
 • Att Mats Strandberg plötsligt vänder blad i samband med programmet, kan det ha en koppling till att han är en mångårig arbetskamrat till kunden, Ronny Johansson? De arbetar i samma företag.

En jävig kvalitetsansvarig som döljer sanningen begår ett brott och jag hoppas att Strandberg kommer fram med sin kontrollplan och anteckning, i samma version som när den skrevs.

För att få fram kontrollplanen mailade jag Mats Strandberg den 3 maj 2019 och efterlyste den. Jag fick inget svar. Han har inte heller svarat på den påminnelse som jag skickade den 19 maj. Att han inte ens bemödar sig med att svara tolkar jag som att han inte har rent mjöl i påsen, att han som KA för bygget gett klartecken till kakling och att vi framställs som skurkar är besvärande för honom eftersom inget fel har begåtts från vår sida.

Att varken KA, besiktningsman, byggföretag eller hantverkare är villiga att svara på frågor om exakt vad de såg under programmets produktion är anmärkningsvärt och det sänker trovärdigheten för Fuskbyggarna. Det är kanhända lätt att ljuga när man är påhejad av ett produktionsteam med aggressiva programledare, svårare när man som enskild ska stå upp för sina lögner. Speciellt anmärkningsvärt är det att kontrollplanen inte verkar tålas att visas upp.

Om kundens uppträdande mot oss

Jag kände redan från början att kunden var emot mig, kanske för att jag från början tackade nej till uppdraget att bygga hans hus. Han hade en attityd som jag redan efter första mötet kände mig tveksam till och mina farhågor besannades under arbetets gång. Det kom aldrig riktigt fram i programmet att jag var på väg att avbryta bygget flera gånger.

Kunden hade en otrevlig och aggressiv attityd mot oss och jag bad Rörvikshus agent att hitta en annan entreprenör. Agenten övertalade mig varje gång att fortsätta, men var fullt medveten om kundens beteende. Kunden hade, förutom att vara otrevlig mot oss,  bombat agenten med runt 800 mail. Till slut tröttnade han och valde att avvika från sitt uppdrag.

Det finns en sak till som är besvärande för kunden. Anledningen till att jag satte tillfälligt stopp för arbetet med Ronnys hus var att han var skyldig oss 200 000 kronor. Han hade uppenbara problem att få fram pengarna och såg kanske Fuskbyggarna som en utväg, ett sätt att hämnas på oss och att få huset färdigställt gratis. Den skulden försökte jag att påtala i programmet, men Öfvergård vägrade att lyssna. Han hade redan i förväg bestämt sig för att Ronny var ett offer och att jag var en stor skurk. Är det opartisk journalistik?

Om försäljningen av bolaget

När jag, Adnan Adde Hodhod, skulle sälja mitt bolag anlitade jag en mäklare som jag uppfattade som seriös. De heter Snabb Avveckla (snabbavveckla.se) och enligt dem hade de en byggare som behövde ett byggbolag omgående. Jag bokade ett möte och eftersom jag är byggare och inte kunnig i bolagsförsäljningar tog jag med mig min bokföringskonsult som hjälpte mig vid mötet. Ett avtal upprättades, jag skickade det till min revisor som godkände det. Allt såg bra ut.

Läs avtalet (pdf-fil)

I avtalet ingår åtaganden mot befintliga kunder, bland annat skulle Ronny Johanssons bygge färdigställas. Att den nye ägaren inte håller vad som lovats och skrivits under på slår nu tillbaka på mig och har skadat mig enormt. Att jag inte hade makt över bolaget längre nonchalerades helt i programmet, TV4 fick det att framstå som att jag sålt bolaget för att slippa undan ansvar.

När man ska sälja ett bolag är tidpunkten aldrig lämplig, det sker alltid under pågående jobb och då är det viktigt att avtala att befintliga kunder inte blir lidande. Det gjordes i detta fall, men den nya ägaren har struntat i sina åtaganden. Jag försökte att få tag på dem i två veckor för att påpeka deras ansvar men utan resultat. De gick inte att få tag på. Jag har anlitat en bolagsmäklare för att sälja bolaget. Är det ändå mitt ansvar att den nye ägaren inte är seriös? 

Gjort upp i godo

William och jag löste felen tillsammans.
William och jag löste felen tillsammans, på min egen bekostnad.

I programmet visades även en annan kund som efter tvåårsbesiktningen var missnöjd med saker. Han och jag har nu gjort upp i godo, jag har åtgärdat felen på egen bekostnad. Åtgärder som den nye ägaren av byggbolaget skulle ha stått för.

I den kontexten finns goda skäl att ifrågasätta varför TV4 döpte programmet till ”Adnan Adde Hodhod fuskbygger Rörvikshus”. Om man försöker vara det minsta saklig hade programmets titel varit Zilex AB fuskbygger badrum, men man väljer att använda mitt namn och inte företagets. Dessutom låter man påskina att hela huset är fuskbyggt vilket inte är fallet. 

Jag har dessutom inte byggt själv, jag hade ett företag med anställda och underentreprenörer, precis som det fungerar i branschen. Varför väljer man ändå att hänga ut mitt privata namn på det viset? Jag blir personligen en stor syndabock trots att jag inte längre äger företaget.  

Om trovärdighet och oschyssta metoder

Det är inte till TV4:s trovärdighets fördel att producera oseriösa och oärliga program som baseras på lögner. Jag tror inte att lögner och smutskastning är essensen i den affärsidé som en av Sveriges största tv-kanaler driver.

Därför hoppas jag att Granskningsnämnden gör en översyn av Anders Öfvergårds, Josephine Frejes och teamets metoder kring hur de skaffar information, värderar och använder den i produktionen av sina program. När de förvränger fakta istället för att backa när de inser att de kan ha fel bidrar de starkt till att förstöra både TV4:s och hela mediabranschens rykte. Det kommer inte att hålla i längden att fortsätta ljuga, klippa och klistra för att leverera bilden av fuskare när det är i själva verket är Fuskbyggarnas produktion som leder ligan bland lögnare och fuskare.

Fuskbyggarna har genom åren fällts av Granskningsnämnden vid flera tillfällen och det är inte svårt att förstå varför. Osaklighet går som en röd tråd genom programmet.

Anders Öfvergård och Josephine Freje utnyttjar det faktum att de flesta tittare inte är kunniga inom bygg vilket är både respektlöst och lögnaktigt. Dessutom resulterar det i en vidrig smutskastning av företag.

För detta övergrepp, att bli anklagad och smutskastad som fuskbyggare, kräver jag en offentlig rättelse från TV4. Om detta inte sker kommer jag förutom anmälan till Granskningsnämnden hos MPRT (Myndigheten för press, radio och tv) att gå vidare med rättsliga åtgärder. Denna smutskastning har skadat mig djupt och jag kommer inte att ger upp kampen för rättvisa innan jag fått upprättelse. Det kan även bli tal om skadeståndskrav.

Varför får jag inga svar?

I början och mitten av maj mailade jag TV4, KA (kvalitetsansvarig), besiktningsmannen och BTH Bygg och bett dem om olika saker:

 • Trots påminnelse får jag inget svar på förfrågan till KA om en kopia på kontrollnoteringarna från besiktningen då han godkände tätskiktet. Läs mailen till KA (pdf-fil).
 • Jag får inget svar från besiktningsmannen till vilken jag ställt frågan om vad exakt det var han såg när programmet producerades.
  Läs mail till besiktningsmannen (pdf-fil).
 • Jag har ställt samma fråga till BTH Bygg, representerat av en hantverkare i programmet. Samma tystnad. Läs mail till BTH Bygg (pdf-fil).
 • Till TV4 har jag begärt rättelse eftersom programmet var osakligt och visade upp saker enbart från kundens sida. Läs mail till TV4 (pdf-fil).
 • Ingen av dem har ännu återkopplat (skrivet den 28 maj).
 • Påminnelser mailades i slutet av vecka 21, 24-25 maj.

Fuskare överlever inte i konkurrensen

Jag, Adnan Adde Hodhod, har en lång historia som byggentreprenör, över 20 år. Jag hade aldrig överlevt som företagare i byggbranschen om jag varit en fuskare, det tror jag att alla förstår.

Grund till tvisten

Hela den här historian har sin grund i att kunden och jag har olika syn på hur man behandlar sina medmänniskor. Ronny hade uppenbara problem att förstå att vi inte var hans slavar. Vi tolkade hans uppträdande som att han ville bli behandlad som en härskare vilket vi inte ställde upp på. När arbetet avstannade, på grund av utebliven betalning, tog han chansen att hämnas genom att dra in Fuskbyggarna. Det är min bild av det hela.

Nu har hela Sverige, genom TV4, fått en bild av att jag är en fuskbyggare. Det är helt oacceptabelt och jag tänker inte ge mig innan jag fått upprättelse.

Om du som läser detta är intresserad av att få veta mera är du varmt välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning,
Adnan Adde Hodhod, tel 0790-686865

Klicka gärna på Nyheter uppe i menyn för att följa vad som händer i ärendet.