TV4:s yttrande till Granskningsnämnden

Det förvånar mig att TV4 i sitt yttrande till Granskningsnämnden inte med ett ord berör de frågor jag har ställt angående de lögner som programmet Fuskbyggarna spridit om mig. Man fortsätter att prata runt ämnet och försvarar sig genom att påstå att man äkonsumentens vän. Detta anser man sig tydligen ha rätt att vara med vilka medel som helst, även genom att förtala och smutskasta utan att ta reda på fakta. Jag anser att Fuskbyggarnas affärsidé helt handlar om att skapa ytterligare en inkomstkanal där man kan dra in reklampengar och man drar sig uppenbarligen inte för att använda smutsiga metoder. 

Ingen respekt för privatlivet

TV4 har starkt brustit i respekten för mitt privatliv när de oanmälda kör in sin bil på en tomt med fastighet som ägs av min familj. Fastigheten inrymmer 3 hus som det dessutom bor hyresgäster i. 

Jag vistades vid tillfället på tomten och utförde arbeten tillsammans med min svärson. Plötsligt kommer två personer springande mot mig med en kamera och mikrofon som trycks upp i mitt ansikte samtidigt som programledaren, Anders, häver ur sig frågor på ett mycket aggressivt och otrevligt sätt. 

Till saken hör att jag inte längre var ägare till det företag som beskylldes för fuskbygge, jag hade sålt bolaget och i kontraktet ingick att den nya ägaren skulle uppfylla alla åtaganden mot de kunder som fortfarande hade fordran på bolaget. Ändå ger sig teamet på mig när jag utför arbete på min egen tomt. Är ett sådant beteende förenligt med respekt för privatlivet?  

Fabricerade bevis

I TV4:s yttrande sägs att programserien Fuskbyggarna handlar om felaktigt konstruerade byggen, fuskbyggen. Det som visades upp i programmet och på helt felaktiga grunder kallades för fuskbygge var ett korrekt monterat badrum. Detta torde ha uppmärksammats av teamet under tiden de rev ner det, men i stället för att vara ärliga och säga som det är väljer de att påstå att saker var felmonterade och att felaktigt material använts. Det syns också tydligt på den dump från deras program som jag hänvisat till, men man väljer ändå att stå på sig och beskylla mig för fuskbygge. Det de inte riktigt har förstått är att delar av det de filmade är bevis på att de ljuger och har fabricerat det fusk som de beskyller mig för. Skärmdumparna från programmet är tydliga och talande bevis. 

Jag har mailat frågor till de som var inblandade i anklagelserna, både till TV4, byggföretaget, besiktningsmannen och kvalitetsansvarige men får inga svar. Det tycker jag är anmärkningsvärt! De kunde utan vidare ägna sig åt grov smutskastning av mig i programmet men vägrar kategoriskt att svara på mina frågor. 

Lögnen om jag gått under jorden

I början av programmet påstods också att jag gått under jorden vilket är en stor lögn. Jag har aldrig gömt mig, jag äägare av flera företag och fastigheter med hemsidor där mitt namn och kontaktuppgifter finns. En gissning är att jag är ensam i Sverige om att heta Adnan Hodhod. För mig har det aldrig funnits någon anledning att ”gå under jorden. En enkel googling ger kontaktuppgifter till mig, både nya och gamla. Jag får också fortfarande forwarderade mail från den e-postadress jag använde som ägare till Zilex. Men redaktionen har varken mailat eller ringt mig, trots att de fick det att se ut så i programmet. Jag tycker att det är på sin plats att TV4 visar upp ett enda mail som de skickat till mig och att de redovisar sina samtalslistor med ”missade samtal” till mitt nya nr.

Påståenden utan bevis

I TV4:s yttrande står att de den 6 februari ska ha skickat ett rekommenderat brev till mig. Det betyder, i min värld, att de OM det är sant har min hemadress. Jag har dock aldrig mottagit detta brev, så antingen har det kommit bort eller också ljuger TV4 om det också. Men om de har min adress vore det den enklaste sak i världen att skicka ett brev och be om ett möte som gäller ärendet de vill ta upp i programmet. Det hade ju varit lämpligt att göra det innan de rev badrummet och började fabricera fel. Jag vill gärna se bevis på att TV4 verkligen skickat både mail och att jag har fått och löst ut det rekommenderade brevet. Jag har bevis på att jag skickat fyra mail till TV4, utan att få ett enda svar. Vad har TV4 för bevis? 

TV4: Programledarna möter i Fuskbyggarna familjer som är drabbade av felaktigt utförda hantverksarbeten. Dokumentation på bristerna tas in. Problemen identifieras och reds ut. De drabbade får hjälp av kunniga hantverkare att komma till rätta med hela eller delar av problemen. De hantverkare som familjerna har anlitat söks upp i syfte att få en förklaring till de problem som uppstått i byggena.

Irrelevant! Jag har aldrig ifrågasatt TV4:s programidé, det jag ifrågasätter är kanalens metod i frågan om vad som inträffat med bygget av Ronnys hus. Redaktionen tog tydlig ställning för kundens sida, utan att över huvud taget låta mig komma till tals på ett sunt och professionellt sätt. Att överfalla mig på min privata tomt och sticka upp kamera och mikrofon i ansiktet på mig samtidigt som man på ett aggressivt sätt öser frågor och anklagelser över mig är inte ett professionellt sätt att bedriva journalistik. 

Aggressivt angrepp

Jag blev aldrig kontaktad förutom den gången då det aggressiva teamet anföll mig på min tomt. Om detta hade gått rätt till hade redaktionen mailat frågor till mig om det påstådda fuskbygget och avtalat en tid då vi på ett civiliserat och moget sätt skulle ha kunnat träffas och gå igenom anklagelserna inför kamerorna. I stället väljer man den aggressiva vägen, man ger sig på mig som privatperson och överrumplar mig med frågor på ett mycket otrevligt sätt, trots att de konstaterat att jag inte längre äger bolaget. I stället för att fråga mig om anledningen till varför jag sålt utgår man från att försäljningen har med kundens klagomål att göra. Det är osakligt och totalt felaktigt! I köpeavtalet mellan mig och köparen av bolaget står uttryckligen att han har skyldighet att uppfylla kundernas fordringar på bolaget. Varför ger man sig ändå på mig?

TV4: Redaktionen jobbar i nära samarbete med byggexperter och jurister, varav en del förekommer i programmet. Programserien tar bara upp fall där entreprenören för det granskade bygget har varit inblandad i fler byggen med stora problem samt där processen tyder på uppenbart bristande ansvarstagande gentemot kunderna. Själva ansvarsfrågan är central. Programserien skildrar kundernas utsatthet och upplevelser och erbjuder även de aktuella byggentreprenörerna möjlighet att förklara hur problemen har kunnat uppstå.

Jag anser inte att jag gavs någon som helst möjlighet att få förklara mig. Det enda TV4 gjorde var att anfalla mig på min privata tomt med frågor om ett ärende som jag inte längre hade med att göra. Eftersom jag sålt mitt bolag hade jag inte längre några åtaganden gentemot denna kund, vilket jag redan har förklarat. Det är varken olagligt eller omoraliskt att sälja ett företag med ett kontrakt som tydligt pekar på den nya köparens skyldigheter gentemot befintliga kunder. 

TV4: En viktig komponent i programmet är att skildra de drabbades upplevelser, känslor och tankar. Programmet använder sig av undersökande journalistik och konsumentjournalistik som metod i syfte att granska det konsument- och verksamhetsområde som byggbranschen utgör. Fuskbyggarna är en viktig programserie som ställer sig på de allra mest utsattas sida. 

Åter igen; den här anmälan handlar i första hand inte om Fuskbyggarnas programidé utan om TV4:s metoder att fabricera sanningen i syfte att göra ett program som kan dra in pengar på reklam. Anmälan handlar om TV4:s aggressiva metoder och grundlösa smutskastning. TV4 borde lägga större vikt vid saklighet och respekt för privatlivet genom att ta reda på fakta i målet innan man aggressivt ger sig på någon som inte fått chans att förbereda sig på de anklagelser som kommer från husägaren. TV4 har fått en stor del av Sverige att tro att jag är en byggfuskare, utan att jag fått en chans att bemöta anklagelserna! Dessutom står jag anklagad trots att jag överlåtit alla åtaganden till köparen av mitt bolag. 

Oseriösa metoder

Seriös journalistik tar mindre hänsyn till känslor och mera hänsyn till fakta. Att låta en kund oemotsagd få stå i tv och spy galla och gråta är inte seriös journalistik, det är förtal och osaklighet i syfte att spela på tittarnas empati. Självklart kommer det fram starka känslor, äkta eller spelade, i ett sådant program. Det går inte att göra en seriös granskning om man enbart går på kundens känslor. Varför kom det inte fram att han hade en skuld till mig på 200 000 kr som han vägrade att betala? 

Varför bromsade inte kvalitetsansvarig

Jag har varit verksam i byggbranschen i över 20 år och om jag varit en fuskbyggare hade jag aldrig överlevt som byggentreprenör så länge. För mig är det självklart att fuskbygge måste bekämpas, inte minst genom att det finns en kunnig kvalitetsansvarig som drar i handbromsen i tid. Om man nu plötsligt ”upptäckte” att tätskiktet i badrummet var en vindduk och inte rätt typ av duk, varför lät kvalitetsansvarige Mats Strandberg ändå badrummet monteras färdigt? 

Faktum är att rätt sorts duk användes, det ser man också i dumpar från programmet. Duken heter Bostik Pro och är godkänd som tätskikt i badrum. Ändå kallas den i programmet för föråldrad vindduk, en ytterst anmärkningsvärd lögn vars syfte torde vara att mörka sanningen då det blivit kostsamt för TV4 att återuppbygga ett badrum som rivits ner i onödan. Som stöd för att jag är den som står för sanningen har jag dels en dump från programmet där man kan urskilja bokstäverna PRO, jag har en faktura på materialet och ett brev från tekniskt ansvarig från Bostik som bekräftar dukens användningsområde och egenskaper. 

Det krävs två i en affärsuppgörelse

TV4: Det handlar om människor som i god tro anlitat byggentreprenörers expertis, men där fullt ansvar inte har tagits av entreprenörerna vilket har drabbat människor hårt.

Har en kund inget ansvar alls? En affärsuppgörelse består av att en entreprenör tar på sig att utföra ett arbete mot att beställaren/kunden betalar överenskommet pris. Den här kunden visade ingen som helst samarbetsvilja och var dessutom skyldig mig 200 000 kr, pengar som den nya ägaren till Zilex AB skulle ha haft mot att han uppfyllde kundens återstående krav. Men betalar man inte kan man inte förvänta sig leverans! Den här kunden valde då att vända sig till Fuskbyggarna för att få jobbet utfört men slippa betala. 

TV4: Programledarna lever sig in i de drabbades upplevelser och utsatthet och ger uttryck för detta. I vissa frågor handlar det om att de inblandade parterna upplever det som hänt olika. Att granska missförhållanden är en av mediernas huvuduppgifter. 

Håller med! Att granska missförhållanden är en viktig uppgift, men att plantera falska bevis och att ljuga för att hänga ut någon är inte medias uppgift. Journalister ska också hålla sig neutrala, inte ta ställning utan bara rapportera. I Fuskbyggarna tar man tydlig ställning, det är precis som att det är programledarna själva som ”drabbats. Jag vet att Fuskbyggarna fällts för osaklighet vid flera tillfällen tidigare, det är lika enkelt att googla fram som mina kontaktuppgifter. Fällningarna är inte förvånande, frågan är hur många byggentreprenörer man skadat på samma sätt som mig. 

TV4: Researchen inom aktuellt område har funnit att byggfusk är utbrett och att människor drabbats i det tysta med små möjligheter till upprättelse. Programserien handlar om bristande ansvar i yrkesutövande och hur detta drabbar den enskilde. Detta är av stort allmänintresse.

Flams-TV

Jag vet att det förekommer byggfusk, men det är inget som jag ägnat mig åt. Jag har gjort fel ibland och alltid rättat till det, men att fuska är ett medvetet val som man gör för att komma undan billigare. Det är helt främmande för mig att göra så mot en kund. 

I sak håller jag med om att det finns ett allmänintresse, men knappast att se en kund som inte vill betala få stå och gråta i tv på bästa sändningstid. Det vore av större allmänintresse att granska branschen i stort, kanske ge sig på de stora byggjättarna i stället för små företag. Eller varför inte granska rådande lagstiftning? Som det ser ut i dag behövs ingen formell byggutbildning för att få starta ett byggbolag. Fuskbyggarna är ett populistiskt program som enbart produceras i syfte att tjäna reklampengar. Tyvärr har den typen av flams-tv stor genomslagskraft då många människor okritiskt sväljer det som aggressiva reportrar påstår. 

TV4: TV4 har gjort bedömningen att anmälaren företräder entreprenaden. Det är anmälaren som har stått för all aktivitet i företaget och som har haft all kontakt med kunderna. Det är också han som slutit samtliga avtal med kunderna, skött kommunikationen och företrätt bolaget vid varje tillfälle. Anmälaren är granskad i egenskap av ansvarig för företaget vid tidpunkten för entreprenaden och inte som privatperson.

Då har TV4 gjort en felaktig bedömning. Åter igen: Jag sålde bolaget och i kontraktet står uttryckligen att alla fordringar från kunder övergår i den nya ägarens ansvar. Jag var mycket noga med att det skulle vara så och mitt råd till TV4 är att de ska ge sig på dem i stället! Eller anser TV4 att jag är ansvarig för gamla kunders eventuella fordringar för resten av mitt liv? Jag har inte längre något med Zilex Byggnads AB att göra, den de gett sig på är privatpersonen Adnan Hodhod. 

TV4: Byggarbetsplatsen där anmälaren arbetade och slutligen kontaktades var inte den plats där han bodde och var folkbokförd.

Kan man som privatperson inte äga fler fastigheter än där man bor? Det var en minst sagt löjlig och förvånande ursäkt från en tv-kanal som anser sig företräda utsatta människor. Detta är höjden av dålig research och osaklighet. 

Fejkade förfrågningar

TV4 fortsätter att hävda att de inte lyckats få tag på mig och påstår i programmet att de mailat och ringt vid upprepade tillfällen utan att jag få kontakt med mig. 

Jag vill att de visar upp ett enda mail som skickats till någon av mina e-postradesser gällande frågor om Ronnys bygge. Några såna mail har aldrig nått mig. Däremot fick jag ta emot både mail och telefonsamtal där någon vill att jag ska titta på ett byggjobb och lämna offert. Det är ytterligare ett försök av TV4 att få mig att framstå som en skurk genom att spela in samtalen. Jag har sagt som det är, att jag slutat att jobba för kunder och jag ställde även frågan om varifrån de fått mitt telefonnummer. Svaret på den frågan var luddigt och konstigt och det företag som jag rekommenderade i stället för mitt blev aldrig uppringda. 

TV4: I programmet träffar vi Linda och William de har precis som paret vi hjälper, Malin och Ronny, anlitat anmälarens företag för att bygga sitt hus. Linda och William har vid ett flertal tillfällen kontaktat anmälaren angående saker som borde åtgärdas på huset och berättar att ansvarig för entreprenaden hänvisat till tvåårsbesiktningen för påtalade fel, men att de inför besiktningen misslyckats med att få kontakt med såväl anmälaren som representanter för företaget. Det är alltså fler än Malin och Ronny som har råkat illa ut.

Linda och William var den referens som rekommenderade mig till Ronny och hans fru. De var helt nöjda när vi lämnade deras hus och när jag sålde bolaget kontaktade jag dem och meddelade att jag lämnade företaget för en yngre byggare som skulle ta över alla åtaganden. Jag har hela tiden haft kontakt med William och underrättade honom när jag sålde bolaget med hänvisning till att det nu var den nye ägaren som hade ansvar för att åtgärda besiktningsfelen på hans hus.

När jag inte hörde något från honom utgick jag från att allt var i sin ordning, att den nye ägaren till Zilex hade tagit det ansvar som han tagit på sig i kontraktet och löst problemen. När jag fick veta hur det låg till kontaktade jag William och åtgärdade felen på egen privat bekostnad. Fråga gärna William, hans telefonnummer är 073-202 17 01. 

TV4: Redaktionen sökte först, via telefon och e-postadresser, kontakt med företaget och när det inte lyckades söktes kontakt med den person som ansvarat för entreprenaden. När datum för slutbesiktning av Malin och Ronnys hus bestäms nämns inte en eventuell företagsförsäljning av företrädaren. Slutbesiktning genomförs och bygget underkänns. Inte heller när datum för ny slutbesiktning diskuteras kommer försäljningen på tal, istället kommer försäljningen som en överraskning för familjen. Företaget säljs i januari 2018 via sajten ”snabbavveckla.se” och Rany och Ludwig registreras som ledamöter. En och en halv månad senare, i mars 2018, går Ann-Louise och Leif in som nya ledamöter i företaget.

Fuskbyggarna är Ronnys hämnd 

Min ambition var att Ronnys hus skulle vara klart innan jag sålde bolaget, jag skulle lösa eventuella problem på samma sätt som jag löste Williams. Men eftersom Ronny inte betalade la jag ner arbetet på hans hus, att kontakta Fuskbyggarna var hans hämnd. Man får säga att TV4 hjälpt honom att lyckas; både att slippa betala och att hämnas genom att med programmets hjälp smutskasta mig på ett vedervärdigt sätt inför svenska folket. 

Dessutom, jag är byggare och har ingen erfarenhet av bolagsförsäljningar och sökte därför på Google efter någon som kunde hjälpa mig. Folket på snabbavveckla.se i Göteborg kändes som kunniga och pålitliga konsulter och vem som var deras kund hade jag ingen aning om. Den enda informationen jag fick var att det är en byggare som via kontraktet förbundit sig att ta ansvar gentemot befintliga kunder. 

Jag har med andra ord inget som helst ansvar för hur nya ägarna till bolaget sköter sina åtaganden, det får ni gå på dem om. Till saken hör också att jag sedan länge bestämt att jag skulle sluta att bygga för privatkunder, 2017 skulle bli mitt sista år. Det är anledningen till att jag sålde bolaget och det förstår säkert var och en att jag i och med försäljningen och kontraktet som förband den nya ägaren med åtaganden inte längre hade ansvar. 

TV4: Såväl kunderna som redaktionen blir varse att alla nya ledamöter har lite med företagets verksamhet att göra, vilket föranleder redaktionen att söka svar på sina frågor hos anmälaren istället för hos företaget.

Fel! Jag hade, som jag tidigare påpekat, sålt bolaget och överlåtit ansvaret till den nya ägare. Men jag hade ändå ställt upp och hjälpt till om detta hade gått till på ett schysst sätt, genom ett avtalat möte utan aggressivitet från reportrarna. Men det hade väl blivit mindre spännande” än att visa hur man lekte polis och bedrev spaning” och därefter attackerade mig på min privata tomt. Allt för att i programmet skapa spänning och dramatik som egentligen inte fanns.

Fruktlösa försök är i själva verket inga försök

TV4: Efter ett flertal fruktlösa försök att få tag på anmälaren bedömde redaktionen att en oanmäld intervju var den enda framkomliga vägen. Därtill fann man det sannolikt att detta tillfälle också skulle vara vår enda möjlighet att få ställa frågor till ansvarig.

En stor fet lögn för att försvara intrånget på min tomt! Detta är 2019 och man kan hitta allt på nätet, hur sannolikt är det att en redaktion inte lyckas hitta en aktiv företagare med flera företag och fastigheter? 

En oanmäld intervju verkar vara huvudidén i programmet, allt för att skapa fejkad spänning och onödig dramatik. Det hade bara varit att googla mitt namn så hade TV4 fått den information de behövde för att avtala ett möte med mig. Men hela programidén bygger på att aggressivt angripa den som påstås ha gjort fel i syfte att överrumpla med aggressiva frågor som i ögonblicket kan vara svåra att svara på. Det är smutkastning på hög nivå att sända ett inslag som är producerat med den metoden. 

TV4: I det här fallet fick vi svar på flera av våra frågor vid mötet med anmälaren, bland annat hur han ställer sig i ansvarsfrågan, vilken som var hans version av det inträffade och vad han har för intresse av att ställa saker till rätta. Det är av yttersta vikt för programmet att få in entreprenörens syn på entreprenaden, varför vi hade önskat att anmälaren hade svarat på våra ytterligare kontaktförsök. Redaktionen har efter mötet försökt att etablera kontakt med anmälaren i hopp om att han vill förtydliga sin inställning eller inkomma med nya uppgifter innan programmet sänds, men anmälaren har inte svarat på detta. Ett rekommenderat brev skickades till anmälaren 2019-02-06.

Detta stämmer inte! Fram med bevis i form av daterade mail eller kopior på samtalslistorna från den telefon som påstås ha använts. Något rekommenderat brev har inte heller dykt upp, om ni har skickat det och jag inte hade löst ut det borde ni ha fått det i retur. Då kan ni säkert visa upp både brevet och kvitto på att det är skickat som rekommenderat och löstes ut.

TV4: Påståendet att anmälaren har ”gått under jorden” är ett uttryck för att han konsekvent har underlåtit att svara på kontaktförsök inte främst från redaktionen, utan framför allt från de kunder som han har försatt i nöd.

Jag hade kontaktat alla mina kunder och leverantörer och avslutat samarbetet och alla var nöjda, ingen hade något att invända. Dessutom hade agenten på Rörvikshus, Kristoffer Behm alla mina kontaktuppgifter, det hade varit enklaste sak i världen att fråga honom om det nu var för svårt att använda Google. 

Den uteblivna betalningen nonchalerades

TV4: Den första slutbesiktningen av huset utfördes av Probi Control 2017-12-27.  Entreprenaden underkändes och besiktningsmannen rekommenderade att man för säkerhets skull borde göra en särskild våtrumsbesiktning.

Efter första slutbesiktningen hade jag 200 000 kr i fordring på kunden. Han hade från första stund varit svår att ha att göra med och tillslut fick jag säga till honom att om han inte slutade att trakassera mina hantverkare om än det ena än det andra skulle jag avbryta bygget. Hans uppträdande mot oss var minst sagt oacceptabelt, jag har aldrig haft en kund som varit så omöjlig att ha att göra med. Han vägrade också att deponera  de 200 000 kronorna och till slut fick jag säga till honom att om han ville få anmärkningarna åtgärdade krävde jag att han deponerade pengarna hos husleverantören. Det vägrade han och i och med det lämnade jag hans bygge. Jag hade börjat misstänka att han inte hade pengarna och var rädd för att jag aldrig skulle få dem. 

TV4: Den andra slutbesiktningen av huset utfördes 2018-01-31. Även denna gång underkändes entreprenaden. Vid samma tillfälle utfördes en våtrumsbesiktning av Sävklint byggkonsult. Tvättstugan och båda badrummen dömdes ut och den befintliga dokumentationen från byggaren bedömdes som felaktig och var enligt besiktningsmannen misstänkt urkundsförfalskning.

Våtrumsintyget var utfört på det gamla sättet och inte genom BKR:s hemsida som var en ny rutin. Jag har varit medlem i BKR i många år och har all behörighet, att påstå att det är en urkundsförfalskning är ytterligare en lögn och ett allvarligt påhopp. I huset finns två badrum och inget av dem hade stora fel, men för att smutskasta mig revs det första badrummet och ett antal fel fabricerades ihop. Om det nu hade varit så stora fel är det märkligt att inte också det andra badrummet revs, men det nämndes inte ens i programmet. 

TV4: De många felen medför att besiktningsmännen inte vågade godkänna badrumsdelarna, där eventuella fel kunde vara dolda. Utan åtminstone ett godkänt badrum kunde huset inte få det slutbesked som behövs för att övergå från byggarbetsplats till bostad.

Familjen har alltså övergivits av entreprenören innan de kunnat flytta in i eller försäkra sitt hem, trots att detta är själva målet för entreprenaden. Konsekvenserna för den drabbade familjen är oerhörda.

Hade kunden betalat eller åtminstonde säkrat pengarna genom att deponera dem hos husleverantören, så som jag föreslog, hade saker och ting sett helt annorlunda ut. Jag hade kunnat tänka mig att ta en diskussion och åtgärda felen under januari 2018, OM kunden hade varit villig att betala sin skuld eller deponera pengarna hos husleverantören. Men man kan inte förvänta sig leverans om man inte betalar eller säkerställer att pengarna finns. Dessutom hade kunden fått tillåtelse att flytta in i mitten av februari eftersom det fanns ett fungerande badrum i övervåningen. Detta förtegs dock nogsamt i programmet. 

Ronny var desperaat och luspank

I detta läge var kunden desperat och kom i sin desperation på idén att kontakta TV4 och Fuskbyggarna för att slippa betala eftersom han saknade pengar. Eller också ville han bara skada mig genom att inte betala. På grund av hans uppträdande mot mig och mina hantverkare var vår relation oerhört infekterad och att vända sig till TV4 var en hämndaktion från hans sida. Tyvärr gick redaktionen på hans utspel och när man inte hittade några stora fel när badrummet revs valde man att fabricera ihop några. I annat fall hade det inte blivit något program och någon, kanske TV4, hade fått stå för återuppbyggnaden av badrummet utan att få in några pengar för reklamavbrotten i programmet. 

TV4: TV4 har i sakfrågorna fullt förtroende för de kompetenta och erfarna experter som besiktar husen och avhjälper felen. Vi är väl medvetna om att besiktningar är en fråga om bedömning och att det kan vara så att olika besiktningsmän skulle bedöma enskilda fel annorlunda, men själva volymen av anmärkningar talar för att helhetsbedömningen ändå består.

Jag har byggt många hus i mitt liv och alltid avhjälpt besiktningsfel. Nu hade jag inte längre ansvar för den här kunden, men om jag hade haft det hade det inte varit några problem att avhjälpa felen. Som jag tidigare påpekat hade jag varit villig att åtgärda felen, trots att jag sålt bolaget, OM kunden hållit sin del av avtalet och betalat sin skuld. Den här kunden hade jag släppt eftersom han inte betalat och självklart var han desperat. Jag tycker inte att det faktum att han var skyldig en stor summa pengar över huvud taget kom fram i programmet, man valde att framställa mig som en stor skurk och kunden som mitt stackars offer. 

Många frågor – inga svar

Jag undrar också varför TV4:s så kallade experter konsekvent vägrat att svara på mina frågor om hur badrummet var konstruerat. Det tolkar jag som att man är besvärad och helst vill slippa undan. Jag skulle till exempel vilja få svar på varför besiktningsmannen i programmet kallade den Bostik Pro-duk som användes som tätskikt i badrummet för föråldrad vindduk? Men några svar har jag inte fått. 

TV4: Våra programledare har till uppgift att genomlysa och tydliggöra vad som har hänt och vad som är viktigt. En havererad entreprenad är så gott som alltid en komplex historia och så gott som alltid känner den drabbade familjen skuld och skam över det som har hänt. Våra programledares uppgift är bland annat att hjälpa de drabbade att gå vidare och däri ligger att stötta och hjälpa.

Ja, det är bra att media hjälper ”den lilla människan. Men här hade TV4 behövt göra research gällande kundens åtaganden också. Betalar man inte får man inte levererans, det får man ingenstans. Här gick man helt på kundens berättelse och drog egna slutsatser, som dessutom var totalt felaktiga. Hela programmet är en stor fet lögn, från början till slut och att kunden blåste oss på pengar har man helt bortsett från. 

TV4: Samtidigt är det viktigt att programmets tittare inte hamnar i samma situation, därav det konsumentupplysande uppdraget i att var tydlig med vem som bär ansvar för vad och hur man kan agera som beställare. Entreprenören bereds alltid möjlighet att svara på kritiken och komma med sin syn på saken, ibland även under ordnade former med på förhand bokade möten, men vår erfarenhet av att ha gjort programmet i så många år säger oss ofta att den aktuella hantverkaren snarare riskerar att gå under jorden än att träda fram, när vi vill ha svar på våra frågor.

Jag anser inte att jag givits korrekt möjlighet att bemöta kritiken. Dessutom hade jag sålt bolaget och överlåtit ansvaret på de nya ägarna. Ni fick min bolagsförsäljning att verka närmast olaglig, jag fick mycket skit för det i programmet. Sen när började man att betrakta en bolagsförsäljning som ett sätt att smita undan ansvar? 

Partiskt, osakligt och okritiskt

Att påstå att ”den aktuella hantverkaren snarare riskerar att gå under jorden än att träda fram” är en grov generalisering som inte hör hemma i seriös journalistik. Dessutom är det ytterst osakligt. 

 TV4: Det finns ingen anledning för produktionen att ta sig an en entreprenör som gör rätt för sig. I våra öron låter det befängt att produktionsbolaget skulle ha fört TV4 bakom ljuset för att åstadkomma detta.

Det finns inte heller någon anledning att helt och okritiskt ställa sig på kundens sida i syfte att smutskasta en entreprenör och på så vis producera ett program där man kan dra in reklamintäkter. En tvist har alltid två parter, när det gäller Ronny var jag beredd att ta min del av ansvaret för att lösa tvisten. Det ansvaret ville inte Ronny ta, han var desperat eftersom han saknade pengar eller vill hämnas och chansade på att slippa betala genom att i stället att vända sig till TV4 – som hjälpte honom att komma undan sitt åtagande. 

 TV4: Ovan diskuterade sakuppgifter är kontrollerade så noggrant som omständigheterna medger före sändningen av programmet. Uppgifterna ger skäl för publicering. TV4 anser inte att programmet strider mot vare sig kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet och finner ingen anledning till beriktigande.

Vi har olika uppfattning om programmets saklighet och respekt för privatlivet. Jag har vid upprepade tillfällen via mail vänt mig till er exekutiva producent, Johan Jarnell, för att få svar på ett antal frågor. Han svarar inte ens på mailen vilket är otroligt dålig stil med tanke på vilken skada han och hans team har orsakat mig. Om man kommer med så grova anklagelser bör man kunna stå upp för frågor från den man har utsatt, men där kan vi prata om att gå under jorden. 

Jag tycker inte att TV4 lyckats försvara sin smutskastning av mig på ett sakligt sätt. Programmet tar ensidigt upp Ronnys syn på saken, utan att över huvud taget nämna att han inte gjort rätt för sig ekonomiskt. Det är ett avtalsbrott som faktiskt är straffbart medan jag är oskyldig eftersom jag helt lagligt överlåtit ansvaret för Zilex’ kunder på den nya ägaren av bolaget.