Programmet minut för minut

Enligt kontraktet skulle allt vara klart den 31 januari 2018, men vår ambition var att familjen skulle kunna flytta in före årsskiftet. Nu blev det av olika anledningar inte så, men faktum kvarstår; vi hade januari månad ut på oss enligt kontraktet.

Anledningen till att vi stoppade arbetet var en utebliven betalning på 200 000 kr. Familjen hade fått slut på pengar och deras lösning på de finansiella problemen blev att anmäla oss till Fuskbyggarna. Den uteblivna betalningen låtsades man inte om i programmet, vi var stora skurkar och det var bara synd om familjen. 

Jag har gått igenom programmet minut för minut och här finns en pdf-fil med mina kommentarer till de lögner, anklagelser och förtal som fick passera oemotsagt.